Algemene voorwaarden Massagepraktijk massage geregeld

Omdat massagepraktijk massagegeregeld veilig werkt is het noodzakelijk dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden en mij voorziet van alle relevante informatie. Ik ga er van uit dat u de voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat wanneer u een afspraak plant.

 1.  Hygiëne en ethiek zijn in mijn praktijk heel belangrijk. Ik verwacht van mijn klanten  dat ze daar eveneens zorg voor dragen. Uit het oogpunt van hygiëne verwacht ik dat  elke klant 2 eigen handdoeken mee neemt.
 2. Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 3. Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen over u medische verleden en een functie onderzoek doen.
 4. Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut, dan kan ik u vragen éérst te over leggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 5. Gebruik van medicijnen altijd melden.
 6. Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling worden gestopt.
 7. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijn gebruik.
 8. In de praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd. Dit is ook niet bespreekbaar.
 9. Ik ben niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 10. Annuleren van een afspraak is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor de aanvang.
 11. kadobon kan niet in contant geld om gewisseld worden.
 12. Kortingen geld  niet met andere kortingen.
 13. Betalingen in de praktijk geschieden uitsluitend contant.
 14. Alles wat u verteld wordt verontmoeting_en_ontvangst_massageprofessionals_almelotrouwelijk behandeld.
 15. En klacht bespreek het eerst met uw masseur.
 16.  Neem contact op met de klachtenfunctionaris. Alleen als u er samen niet uit komt van de klacht.

  Gedragsregels