hulp vraag

  • Home
  • Informatiepagina's
  • hulp vraag

Hulp vragen: Klachten die kunnen duiden op een besmetting met het Corona virus. 
 
1. Heeft u nu huisgenoten met Corona?                           Ja/ Nee 

2. Heeft u nu één van onderstaande verschijnselen?       Ja/ Nee 
 a. (neus)verkoudheid
 b. hoesten, kuchen of niezen
 c. loopneus
 d. keelpijn
 e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
  f. kortademigheid
 g. hoofdpijn
 h. branderige ogen
  i. moeheid
  j. je ziek voelen
  k. diarree 

3. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja/ Nee 
4. Bent u in thuisisolatie? Ja/ Nee 
 
 Controlevraag.
Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond en fit?             Ja/ Nee 
 
Indien alles NEE beantwoord is, dan is behandeling mogelijk na verdere anamnese en risico inschatting door masseur in samenspraak met cliënt. 
Intake altijd voor de eerste keer als u in de praktijk komt.  Zie intake. Er zijn  n.l ook nog andere contra-indicatie wanneer er niet gemasseerd mag worden.