Wkkgz

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Wkkgz

ALGEMENE VOORWAARDEN MASSAGEPRAKTIJK “Massage Geregeld”
ARTIKEL 1.


Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Zorgaanbieder: mevrouw A.E Remery handelend onder de naam.
Massage Geregeld & Coaching Geregeld.
Ngs Masseur is een professionele beroepsvereniging voor masseurs die met diverse manueel technieken behandelingen uitvoert.

Wkkgz
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Zorgaanbieders zijn zorginstellingen, maar ook solistisch werkende zorgverleners.
De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie Gezondheidszorg  houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

Overeenkomst: de overeenkomst tot een door de cliënt toegestane behandeling van de zorgaanbieder na een intakegesprek – mondeling zijn aangegaan, waarbij de zorgaanbieder een inspanningsverplichting en de cliënt een medewerkingsverplichting aangaat.
Behandeling: het, na toestemming van de cliënt, door de zorgaanbieder doen van onderzoek (met name rug diagnostiek) en behandeling, alsmede het verlenen van andere diensten, met inbegrip van het geven van adviezen ten behoeve van de cliënt, waarbij de behandeling kan bestaan uit één specifieke behandelvorm of uit een combinatie van diverse technieken (ook buiten het opleidingsgebied waarvoor de zorgaanbieder is opgeleid)

Behandelsessie: iedere sessie die deel uitmaakt van de overeengekomen behandeling.
zie ook op algemene voorwaarden <-- klik erop!