Kindermassage verhaal in de praktijk

 • Home
 • Informatiepagina's
 • Kindermassage verhaal in de praktijk

Julia Feenstra-Krulias- Logopediste

Kindermassage is een meerwaarde voor alle kinderen. ‘Aanraking’ is de belangrijkste levensbehoefte van een mens. Aanraking hebben wij allemaal nodig! Kindermassage helpt kinderen om te ontspannen, uit het hoofd te komen en terug in het lijf te stappen. In de drukke tijd waarin wel leven merk ik dat er steeds meer kinderen zijn die problemen ondervinden in de prikkelverwerking (sensorische integratie). De kinderen zijn dagelijks veel interne als ook externe prikkels uitgezet. Veel kinderen lijken doordat ze niet actief bezig zijn met het lichaam prikkels gebrekkig te registreren. Hierdoor hebben ze weinig lichaamsbesef en lichaamsbewustzijn. Kinderen, die naar de kindermassage gaan leren veel over hun eigen lichaam.

 • Wat voelt prettig en wat niet?

 • Wat neem ik waar?

 • Kennis over eigen lichaam en lichaamsdelen

 • Verschillende sensaties

 • Aanraking (wat doet dat met me? Is de aanraking zacht of hard?)

 • Je leert ook je eigen grenzen aangeven, wat ik wel/niet prettig vind mag ik aangeven!

Het mooie is dat Alie hierbij de ouders betrekt. Ouders worden specifieke behandeltechnieken aangeleerd die ze dan dagelijks met de kinderen kunnen toepassen. Hierdoor is er weer veel te halen:

 • Ouder en kind hebben samen een plezierig interactie moment, waardoor de ouder-kind interactie gestimuleerd wordt.

 • Kennis over het eigen lichaam delen (hoe werkt dat voor mij en hoe voor jou?), zijn er verschillen?

 • Daarnaast is het een prachtige ondersteuning naast de reguliere logopedische behandeling, in het bijzonder bij kinderen met een prikkelverwerkingsproblematiek.

 • Je kunt het ook als een soort mindfulness zien

Verder leren kinderen door kindermassage om goed voor hun eigen lichaam en lijf te zorgen. Dat is niet egoïstisch, juist heel belangrijk om in balans te blijven!

Casus Anna:

Anna was een meisje, dat erg druk was. Zij had veel onrust in haar lijfje, was snel afgeleid en bewoog veel tijdens de logopediesessies en in de klas. Ik was veel aan het bijsturen. Door uitgebreid onderzoek te doen naar de prikkelverwerking kwam ik er achter dat zijn haar lijfje niet goed aanvoelde. Er was sprake van een ‘gebrekkige registratie’ wat betreft prikkels. Omdat zij haar lijf niet goed aanvoelde, was het voor haar erg moeilijk om de spraakklanken in de mond goed aan te voelen. De articulatie was erg slordig. De fijne afstemming van de tong om spraakklanken te vormen kostte haar enorm veel moeite. Omdat ik zag dat ze weinig lichaamsbesef had, attendeerde ik moeder om kindermassage op te starten. Dit was een groot succes! Naast het verbeteren van de articulatie kregen ouders ook nog handvatten voor andere problemen zoals het bedplassen en de nachtmerries van Anna.  

Verhaal Anna door moeder geschreven! 

Onze logopediste attendeerde ons op de positieve effecten van kindermassage. Toen ik de website van massage geregeld las en ik zag  in welke gevallen de kindermassage extra nuttig is, hebben we een afspraak gemaakt.
Veel van de genoemde “problemen” waren van toepassing op onze dochter: bedplassen, concentratieproblemen, onzekerheid, hooggevoeligheid, impulsief gedraag, vragen negatieve aandacht.
 
We konden snel terecht. Alie kon onze dochter snel op haar gemak stellen en maakte op een hele leuke manier contact. Ze deed dit met bellen blazen, maar ook de buikspreekpop. Gerrit was een succes. Onze dochter heeft het maanden daarna nog wel gehad over de pop.  Door het eerst voor te doen bij de pop of een eigen meegenomen knuffel werd de behandeling heel laagdremepelig.
 
We zijn 4 a 5 keer bij massage geregeld geweest en hebben handige handvaten gekregen. Dit heeft ons geholpen bij eerder genoemde problemen. Het glijbaan ‘spel’ heeft geholpen bij slaapproblemen (nachtmerries) en het bedplassen.
Tijdens de behandeling is mij één moment heel erg bij gebleven. Onze dochter kreeg thuis een driftbui, toen ik haar begon te masseren werd ze meteen rustig. Zelfs ons bezoek was op dat moment verbaast dat het zo goed hielp.
Het is nu alweer geruime tijd geleden en de massages doen we niet meer elke dag. De kinderen vragen hier nu zelf om als ze hier behoefte aan hebben.
 
Het fijne van de handvaten is dat je ze ook op andere kinderen kunt toepassen. We zijn in het begin van de massages deze ook bij onze jongste gaan toepassen. Die wilde hierdoor in het begin niet meer slapen zonder de massage, zo fijn vond ze ze. bedankt alie!

Met vriendelijke groeten, 
Merel de Vries

Nog een mooi verhaal uit de praktijk

Er kwam een vijfjarig meisje met autisme. Als ze in een boze of emotionele bui zit, kan haar moeder haar niet bereiken. Ze kan dan erg in zichzelf gekeerd zijn. Het meisje is 2x bij Massage geregeld geweest. Sindsdien vraagt ze regelmatig aan haar moeder of ze gewiegd en/of gemasseerd kan worden. De momenten dat dit gebeurt duren langer en komen vaker voor. Ook als het meisje nu boos-emotioneel is kan moeder haar troosten met kriebelen op de rug en overgaan op de massage. Na 4 behandelingen heeft moeder met haar dochter het doel bereikt. Contact hebben met elkaar.