peuter, kleuter & kindermassage

  • Home
  • Informatiepagina's
  • peuter, kleuter & kindermassage

Kindermassage
 
Waarom kindermassage?
We hebben het allemaal druk en staan er vaak niet eens meer bij stil wat voor gevolgen dit kan hebben.
Ook kinderen hebben het druk. Klachten als vermoeidheid, burn-out, slecht slapen, prikkelbaar, hoofd- of buikpijn kunnen het gevolg hiervan zijn. Ook kinderen kunnen moeite hebben om deze prikkels te verwerken. 
Een arts kan niets vinden en de ouders weten het niet meer.
Een massage is een hele mooie en zachte methode die ingezet kan worden om de blokkades/storing op te heffen en zo lichaam en geest weer in evenwicht te krijgen. Een massage helpt kinderen hun “lijfelijke” grenzen te herkennen en verder te ontdekken. Wanneer kinderen deze grenzen beter voelen, zullen zij hun grenzen ook minder snel overschrijden. 
Studies wijzen uit dat wanneer kinderen regelmatig worden gemasseerd, ze intensiever spelen, beter communiceren, rustiger slapen en beter omgaan met spanningen en conflicten. Massage helpt om rust te creëren.

.Deze kindermassage is ook geschikt voor kinderen met aandachtstoornissen. Denk hierbij aan. Zoals ADD, ADHD-autisme. Samen met mijn NLP- masteropleiding kan ik dan veel bereiken met deze kinderen. Ik ga zeker niet op een stoel zitten van een andere hulpverlener. Mijn massage zijn complementair aan elkaar. Ervaring leert dat 4 behandelingen al voldoende kan zijn. Tarieven kindermassage  € 26,50 per massage.Effect van de kindermassage:
Het kind gaat beter groeien.
Het kind wordt minder agressief.
Het kind gaat beter samenwerken.
Het kind gaat beter communiceren.
Het kind gaat beter slapen en staat uitgrust op.
Het kind kan zich beter en langer concentreren.
Het kind gaat gemakkelijker sociale contact aan.

Kindermassage is voor ieder kind fijn
en kan extra nuttig zijn bij kinderen die klachten hebben zoals:
 
                                                                                   

Piekeren
Bedplassen
Vermoeidheid
Slaapproblemen
Hoog gevoeligheid
ADHD en/ of Autisme
Hebben een vol hoofd
Concentratieprobleem
Kunnen weinig onthouden
Faalangst en onzekerheid
Vragen negatieve aandacht
Zijn overprikkeld, snel geïrriteerd
Problemen op school/slechte prestaties                                                                                                                                                     
Vertonen impulsief gedrag/storend gedrag 
Lichamelijke pijn ( bv. Buik- en hoofpijn)  

Je hebt al meerdere dingen geprobeerd. Dan is misschien massage niet het eerste waaraan de denkt wanneer je deze problemen ziet. Toch is het een manier die gemakkelijk is in te zetten om de bovengenoemde problemen te verminderen of zelfs te verhelpen of voorkomen.
​                                                                                                
Wat is kindermassage?
Kindermassage is individuele, op het kind afgestemde massage, waarbij zachte en ontspannen aanraking van het lichaam centraal staat. 
Een van de ouders is altijd aanwezig tijdens de massage. Op deze manier zie je meteen hoe je kind wordt aangeraakt en hoe u kind erop reageert. Kindermassage zorgt dat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen.  
 
Werkwijze
De massagebehandeling begint altijd met een bewustzijns-, ademhalings- en/of aardingsoefening. Waar door het kind op spelende wijze wordt geholpen zich te concentreren op het lijf in plaats van het hoofd om feeling te krijgen met het lichaam. Daarna wordt er spelenderwijs gemasseerd, op de blote huid of over de kleding heen. In overleg met het kind wordt bepaald welk lichaamsdeel er wordt gemasseerd. Dit kan het gezicht zijn of de rug, buik, armen, benen, handen of voeten. Er staat natuurlijk een massagetafel in de ruimte en dat kan voor kinderen met een medische geschiedenis beangstigend overkomen. Deze angst moet eerst weggenomen worden. Maar ook op de zitzak kan er gemasseerd worden in en vorm van spelletjes Deze spelletjes kunnen daarbij helpen. Elk kind is anders, het ene kind is veel gevoeliger dan het andere. De massage wordt afgesloten met een kort gesprekje waarin het kind kan aangeven hoe hij de massage heeft ervaren.

Let op: Een belangrijk uitgangspunt bij de kindermassage is dat het kind bepaalt of het gemasseerd wordt en voor hoe lang. Soms heeft een kind een paar contactmomenten nodig voordat het toe is aan een massage. De totaal behandeling  per keer duurt hooguit 30 minuten. 

 
 
peuter- kleuter en kindermassage sneek

 

Een mooi verhaal uit de praktijk. Er kwam een vijfjarig meisje met autisme. Als ze in een boze of emotionele bui zit, kan haar moeder haar  niet bereiken. Ze kan dan erg in zichzelf gekeerd zijn. Het meisje is 2x bij Massage geregeld geweest. Sindsdien vraagt ze regelmatig aan haar moeder of ze gewiegd en/of gemasseerd kan worden. De momenten dat dit gebeurt duren langer en komen vaker voor. Ook als het meisje nu boos/emotioneel is kan moeder haar troosten met kriebelen op de rug en overgaan op de massage.  Na 4 behandelingen heeft moeder met haar dochter het doel bereikt. Contact hebben met elkaar.